HISTORIA

Tista eller Tysta gamla by, kanske kommer namnet från hednaguden Typ, låg redan på 1500-talet uppe på kalkberget. År 1632 byggdes den första sätesgården på platsen av Maria Sparre, ett kvadratiskt rödmålat timmerhus med grå detaljer. Från modell och tavlor kan vi se en typisk 1600-tals anläggning med ett tälttak som överbyggnad.

Maria sålde huset till sin syster Beata och svåger Schering Rosenhane, överståthållaren i Stockholm, som anses vara en av sin tids största statsmän.

Mot mitten av 1700-talet ägdes Tista av kammarherre Fredrik Bengt Rosenhane, bland de sista ättlingarna till den urgamla släkten. Rosenhane beslöt att riva det gamla huset för att på samma plats bygga sig ett nytt. Fortifikationsofficer Fredrik Wilhelm Hoppe, lärljunge till Härleman, anlitades som arkitekt. Uppförandet av slottsbyggnaden påbörjades 1766 och fem år senare stod slottet färdigt. 

Den strama och för sin tid moderna ytterarkitekturen präglas av den begynnande nyklassicismen i kontrast mot interiören, där den sena rokokon fått en osedvanlig rik blomning. Ingenting har sedan uppförandet förändrats i exteriören. Inomhus har en del förändring skett på 1890-talet utförda av arkitekterna Isak Gustaf Clason och Gjörwell. 

Slottet och slottsparken är byggnadsminnesförklarade sedan 1983. Länstyrelsen motiverar beslutet "I sin ytterarkitektur är Tista enastående i Sverige. Interiört är huvudbyggnaden osedvanligt rik med högklassiga inredningar. Tista vittnar således med eftertryck om egenarten gos gången tids byggnadsskick och är därtill att anse som synnerligen märklig".

 

Sedan 1812 har slottet varit ägt och bebott av familjen Wachtmeister 

Cleopatra_cat_edited.png
Fredrik_Bengt_Rosenhane_edited.jpg